Menu Zavrieť

SBM0201

SBM0201

GSM modul pre 200 telefónnych čísel

MODEL
KÓD
POPIS
SBM 0201
009SBM0201
Pre  200  telefónnych  čísel

Funkcie Jednotky SBM0201
GSM  Frekvence  4 pásma MHz 850/900/1800/1900
Výstup  1  relé A/Vac 3/240
DC  napájanie Vdc/A 12/1
Spotreba  energie mA max 50/priemer 25
Pracovná  teplota °C -20 ÷ +60
Hmotnosť Kg 0,18
Rozmery mm 102x76x27

VÝHODY GSM MODULU SBM0201

• 200 autorizovaných telefónnych čísel
• Volanie je zdarma – hovor z autorizovaného čísla sa ukončí a príde k zapnutiu/vypnutiu pri prvom zazvonení
• Neznáme číslo sa ignoruje
• Využitie pri všetkých typoch pohonov – posuvné, krídlové, garážové a parkovacie závory
• Možnosť nastaviť dĺžku zopnutia relé 1-998 sekúnd
• Ľahké nastavenie prostredníctvom internetovej aplikácie pre telefóny s operačným systémom Android aj iOS